Successie-opvolging

Wij bieden u de nodige expertise en ervaring om stap voor stap over te gaan tot de vereffening van uw vennootschap.

Werkzaamheden:

Begeleiding en bijstand in het opstellen van de verslagen van het bestuursorgaan en de vereffenaar

Opmaken tussentijdse staat van actief en passief

Formaliteiten inzake vereffening: stopzetten btw nummer - uitschrijven Kruispuntbank - stopzetten sociale kas, enz.

Fiscale aangifte sluiting vereffening