Aangifte roerende voorheffing kan vanaf 2012 elektronisch

De fiscus zet steeds meer in op modernisering en vereenvoudiging. Al enkele jaren kunnen belastingplichtigen hun aangifte indienen via ‘tax-on-web’. Verdergaand op deze trend kan sinds 1 januari 2012 ook de aangifte in de roerende voorheffing elektronisch ingediend worden. De FOD Financiën heeft hiervoor een nieuw instrument ontwikkeld: ‘Rv-on-Web’.

Wat doet Rv-on-Web?

Zoals de naam weergeeft maakt Rv-on-Web het mogelijk om de aangifte in de roerende voorheffing online te regelen. U kan dan online alle verplichte vakken van de aangifte invullen. Als u iets vergeet of verkeerd doet, zal het programma dat onmiddellijk weergeven. Op die manier wordt de kans op fouten aanzienlijk verkleind.
RV-on-Web berekent vervolgens automatisch het door u verschuldigde bedrag aan RV en bevat een 'gestructureerde mededeling' om de betaling uit te voeren. U krijgt onmiddellijk na het indienen een ontvangstbewijs.
Het systeem is veilig en garandeert de bescherming van uw persoonlijke gegevens. U kan steeds uw aangiften elektronisch consulteren. Bovendien kan u online hulp vragen en is Rv-on-Web 24u op 24 ter beschikking.

Wat moet u doen?

U moet de aangifte in de RV indienen binnen de 15 dagen na de datum van toekenning of betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten. Om uw aangifte elektronisch te doen, moet u op de site (www.rv-on-web.be) inloggen. Net zoals bij het ondertussen bekende tax-on-web kan dat op twee manieren.

Met uw elektronische identiteitskaart. Naast uw eID heeft u daar verschillende dingen voor nodig: een kaartlezer, een programma om de eID te lezen (wat u gratis kan downloaden van de volgende site: www.eid.belgium.be) en de pincode van uw elektronische identiteitskaart.

Met een certificaat van Isabel, GlobalSign of Certipost.

De website zelf loodst u vanzelf door de verschillende stappen.
Tenslotte moet u binnen de 15 dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten de roerende voorheffing storten op het volgende rekeningnummer:  BE79 6792 0022 1033, PCHQ BE BB van het Inningscentrum Roerende Voorheffing, Koning Albert II-laan 33, bus 42 te 1030 Brussel. U mag uitsluitend de vermelde 'gestructureerde mededeling' gebruiken.

Wat met de papieren aangifte? 

Ook na 1 januari 2012 kan u nog steeds uw aangifte op papier doen. In dat geval moet u er wel goed opletten dat u de aangifte indient bij het bevoegde taxatiekantoor. Welk kantoor bevoegd is, hangt af van de fiscale woonplaats of de maatschappelijke zetel van de schuldenaar van de roerende voorheffing. Op heden zijn de volgende taxatiekantoren bevoegd:

Voor het Vlaamse Gewest: Centraal Taxatiekantoor Gent Vennootschappen, Gaston Crommenlaan 6, bus 301, 9050 Ledeberg.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Centraal Taxatiekantoor Brussel II Vennootschappen, Kruidtuinlaan 50, verdieping 19/R, bus 3418, 1000 Brussel.

Voor het Waalse Gewest (met uitzondering van het Duitse taalgebied): Centraal Taxatiekantoor Luik Vennootschappen, Rue Paradis 1, 4000 Liège.

Voor het Duitse taalgebied: Controle Eupen Vennootschappen, Rue de Verviers 8, 4700 Eupen.

Als u de RV via een papieren aangifte regelt, beschikt u niet over een gestructureerde mededeling. Bij het storten van de verschuldigde roerende voorheffing moet u dan bij de 'vrije mededeling' uw ondernemingsnummer of rijksregisternummer vermelden.