Kosten voor huwelijksfeest aftrekbaar?

Op het eerste zicht lijkt het vanzelfsprekend dat u kosten voor een feest in uw privésfeer niet kan aftrekken van uw belastbare inkomsten. Deze kosten hebben immers geen beroepskarakter. Of toch wel? We zetten de pro’s en contra’s op een rijtje.

Pro: uitnodigen van zakenrelaties is goede reclame

Als u een huwelijksreceptie, een groot verjaardagsfeest of een babyborrel organiseert, kan u er vaak niet om heen ook mensen uit uw beroepsleven op de gastenlijst te zetten. Zeker als zelfstandige ondernemer, is zo'n gelegenheid ook een moment om uw zakenrelaties uit te nodigen en de onderlinge banden te verstevigen.

Een privéaangelegenheid krijgt daardoor deels ook een beroepskarakter. Uw onderneming kan dus in de kosten tussenkomen en deze kosten gedeeltelijk aftrekken. Als de kosten gemaakt worden om de relaties met klanten,  leveranciers en dergelijke te verbeteren zijn het immers wel degelijk kosten “gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden”. De kosten beantwoorden dan aan de wettelijke voorwaarde om als beroepskost aftrekbaar te zijn.

Contra: de fiscus is er tegen

De minister van Financiën en de administratie houden echter het been stijf: zij zien deze kosten als louter privé, waardoor de kosten niet aftrekbaar zijn.

Pro: een deel van de rechtspraak staat het wel toe

In de rechtspraak zijn er wel degelijk positieve uitspraken terug te vinden. Een beroepsmatig gedeelte tot 25 % van de kosten van een feest werd daarbij aanvaard. De rechters baseren zich daarbij op het argument dat bedrijfsleiders goede contacten moeten onderhouden met hun cliënteel, hun leveranciers en personeel...

U bent natuurlijk nooit zeker dat u een positieve uitspraak zal krijgen:  sommige rechtbanken volgen immers het strikte standpunt van de fiscus.

Als u de kosten wil aftrekken, moet u over de nodige bewijzen beschikken

Het is natuurlijk niet voldoende dat u enkele vrienden uitnodigt, die toevallig ook nog collega of klant bij u zijn. U moet met de genodigden effectief een professionele band hebben. Het moet bovendien gaan om echte genodigden. Het is niet de bedoeling dat u een 'fictieve' gastenlijst zou opstellen, om uw feest een 'professioneel' kantje te geven.

U kan in ieder geval best de volgende bewijzen bijhouden:

lijst van de genodigden, opgedeeld in loutere privérelaties en uw professionele relaties;

bij de uitgenodigde zakenrelaties aangeven wat de precieze band met uw onderneming is;

bevestigingsmails van de genodigden dat ze aanwezig zullen zijn;

foto's van het feest zelf;

briefwisseling, facturen, enz. die aantonen dat u wel degelijk een professionele band hebt met de genodigden;

aparte facturen van het door uzelf en door uw onderneming betaalde deel van de kosten.

Kosten van onthaal

Hoewel u kan verdedigen dat het uitnodigen van cliënteel en leveranciers voor u goede 'reclame' is, zijn de kosten niet als publiciteitskosten aan te merken. Dus zelfs als de kosten voor uw privéfeest deels als beroepsksoten worden aanvaard, maken ze enkel kosten voor onthaal uit.

Dat heeft twee belangrijke gevolgen:

de kosten zijn maar voor de helft aftrekbaar (als u 25 % van de kosten van de bruiloft van uw dochter als beroepskost aanmerkt, zal dus uiteindelijk 12,5 % van de kosten voor u aftrekbaar zijn);

de btw op de kosten zijn niet aftrekbaar, vermits het gaat om kosten van onthaal.

Tenslotte een waarschuwing

Overdrijf niet en speel het eerlijk.

Als de administratie de aftrek niet aanvaardt, loopt u het risico dat u aan bijzondere aanslag geheime commissielonen oploopt, en die beloopt voorlopig nog steeds 309 %.