Werkweek van maximum 48 uur voor zelfstandige wegvervoerders

Zelfstandige wegvervoerders mogen hun arbeidstijd niet meer zelf bepalen. Werkweken van maximaal 48 uur, werkdagen van maximum 10 uur bij nachtarbeid en een verplichte pauze na 6 uur ononderbroken arbeid moeten zowel de verkeersveiligheid als de veiligheid en gezondheid van de zelfstandige bestuurder garanderen. Ze komen op die manier op hetzelfde niveau als de bestuurders in loondienst.

Wekelijkse werkduur

De wekelijkse werkduur voor zelfstandige wegvervoerders is voortaan beperkt tot 48 uur. Langere werkweken, tot maximum 60 uur, zijn alleen toegelaten wanneer de arbeidstijd over een periode van 6 maanden gemiddeld 48 uur per week bedraagt. Wie deze regels overtreedt, riskeert bij een wegcontrole een boete van 44 euro per begonnen uur dat teveel is gewerkt.
Voor de berekening van de arbeidstijd gaat het alleen over 'de periode tussen het begin en het einde van het werk, waarin de zelfstandige bestuurder op de werkplek is, ter beschikking staat van de klant en zijn taken of activiteiten uitoefent, andere dan algemeen administratief werk dat niet direct verband houdt met het specifieke vervoer in kwestie'. Activiteiten zoals facturatie, klantenbezoek, en fiscale boekhouding moeten dus niet worden meegeteld. Ook volgende perioden en activiteiten worden niet als arbeidstijd beschouwd:

rusttijden (in kader van wetgeving rij- en rusttijden);

de 'beschikbaarheidstijd'. Dit zijn
- de periodes waarin de zelfstandige bestuurder niet op de werkplek hoeft te blijven, maar wel beschikbaar moet zijn voor oproepen om een rit aan te vatten of te hervatten of om andere activiteiten uit te voeren;
- de periodes waarin de zelfstandige bestuurder een per veerboot of trein vervoerd voertuig begeleidt;
- de wachttijden aan grenzen of bij het landen en/of lossen;
- de wachttijden t.g.v. rijverboden;
- de tijd die de zelfstandige bestuurder (bij een meervoudige bemanning) tijdens een rit doorbrengt naast een andere bestuurder of in de slaapcabine;

eetpauzes;

de meertijd die de zelfstandige bestuurder nodig heeft om van en naar zijn voertuig te gaan wanneer dit niet op de gebruikelijke plaats is gestald;

de wachttijden voor tol-, quarantaine- of medische aangelegenheden;

de tijd dat de betrokkene niet werkt maar in of nabij zijn voertuig doorbrengt om de veiligheid ervan of van de goederen te garanderen;

de tijd dat de betrokkene niet werkt maar dat hij in of nabij zijn voertuig moet doorbrengen om de verkeersreglementen na te leven of de verkeersveiligheid te garanderen.

Begrenzing nachtarbeid

Naast de beperking van de wekelijkse werkduur, wordt ook de dagelijkse arbeidstijd bij nachtwerk ingeperkt. Zelfstandige chauffeurs die nachtarbeid verrichten, mogen op 24 uur nog maximaal 10 uur werken. De invulling van het begrip nachtarbeid wijkt echter af van de Europese versie. België spreekt in haar definitie van 'nachttijd' immers over een periode van minstens 5 uur (tussen 0 en 7u) in plaats van een periode van 4 uur.
Daarnaast mag geen enkele zelfstandige bestuurder nog langer dan 6 uur aan een stuk werken zonder pauze. Werkdagen van 6 tot 9 uur worden onderbroken door een pauze van minstens 30 minuten. Voor werkdagen die langer dan 9 uur duren is dat minstens 45 minuten. De pauzes kunnen onderverdeeld worden in perioden van minstens 15 minuten.

Controle

Zowel de politiediensten, de controleurs van de FOD Mobiliteit en de douaneambtenaren als de controleurs van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie staan in voor het opsporen van inbreuken op de nieuwe regels. Zij kunnen een voertuig aan de kant houden zolang de inbreuk niet verholpen is.

De nieuwe regeling is ingegaan op 10 november 2012.