Aanvang van een economische activiteit: btw-verplichtingen

Als u een onderneming opstart, begint u met een economische activiteit. Dat brengt heel wat fiscale verplichtingen met zich mee. Allicht wordt u daardoor ook btw-belastingplichtige. U zal daarom, vóór de aanvang van de activiteit al, heel wat administratieve formaliteiten in orde moeten brengen.

Identificeren voor btw-doeleinden

Het eerste wat u moet doen is een ondernemingsnummer aanvragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit nummer van tien cijfers, heeft u nodig voor al uw contacten met de overheid, bv. om  u te kunnen identificeren voor btw-doeleinden, maar ook voor de RSZ.

Er bestaat een standaardformulier (604 A) dat u indient bij het btw-kantoor dat bevoegd is voor uw vestigingsplaats. Het btw-controlekantoor voert een kort onderzoek en 'activeert' uw ondernemingsnummer, dat hierdoor ook een btw-identificatienummer wordt.

U kan het formulier zelf indienen, of u kan dit laten doen door een gevolmachtigde derde (bv. uw boekhouder) of door een erkend ondernemingsloket.

Al deze stappen moet u doorlopen, voordat u werkelijk met de economische activiteit kan beginnen.

Wie (niet)?

In principe geldt deze aangifteverplichting voor iedereen. Het maakt dus niet uit of u uw onderneming voert als natuurlijke persoon (een eenmanszaak) of via een vennootschap. Ook als u onder een bijzondere btw-regeling valt (bv. landbouwonderneming, kleine onderneming, forfaitaire belastingplichtige) moet u zich laten identificeren.

Er gelden drie uitzonderingen:

belastingplichtigen die diensten leveren die vrijgesteld zijn van btw en die zelf geen recht op aftrek hebben (bv. advocaten en dokters); 

toevallige belastingplichtigen die oprichter of verkoper zijn van een nieuw gebouw;

toevallige belastingplichtigen bij de intracommunautaire levering van een nieuw vervoermiddel.

Wat moet u melden?

Gegevens van de onderneming

U moet alle nodige informatie opgeven:

als natuurlijk persoon: uw voornaam, naam, domicilie en rijksregisternummer;

voor vennootschappen: de volledige maatschappelijke naam en rechtsvorm (BVBA, NV) en de maatschappelijke zetel.

Natuurlijk vermeldt u ook het rekeningnummer, waarop de fiscus de eventuele teruggaven kan storten.

Omschrijving van de activiteit

U mag vrij de activiteit van uw onderneming omschrijven, maar moet dat wel zo precies mogelijk doen. U kan natuurlijk ook meerdere activiteiten uitoefenen. In dat geval moet u ze allen omschrijven en aangeven welke ervan de hoofdactiviteit is.

Daarnaast meldt u wanneer de activiteit aanvangt en de vermoedelijke jaarlijkse omzet, exclusief btw.

Toepasselijk btw-regime

U moet opgeven of u een gewone, gemengde of vrijgestelde belastingplichtige bent.
Ten slotte kiest u de toepasselijke btw-regeling: gewoon regime, kleine onderneming, landbouwonderneming.