De gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf

De kogel is door de kerk. De Britten hebben zich uitgesproken vóór een Brexit. Dat een Brexit gevolgen voor het bedrijfsleven in het Verenigd Koninkrijk en hier zal hebben, staat buiten kijf. Omdat het de eerste keer is dat een land uit de Europese Unie zal treden, zijn de gevolgen moeilijk te voorspellen. Alles zal afhangen van de onderhandelingen over de uittreding.

Op 23 juni 2016 hebben de Britten jong en oud wakker geschud met een historisch referendum. Met een nipte meerderheid van 51,9% kiest het Verenigd Koninkrijk (VK) om uit de Europese Unie (EU) te stappen. Het Parlement moet dit referendum nu bekrachtigen en dan kan het VK de onderhandelingen over de terugtrekking uit de EU aanvatten. Ten laatste twee jaar later moet de effectieve scheiding een feit zijn. Die termijn kan worden verlengd mits toestemming van alle EU-lidstaten.

Gedurende de onderhandelingen over de terugtrekking uit de EU zal er in principe niet veel veranderen. Groot-Brittannië blijft tot zolang een volwaardige EU-lidstaat en alle Europese regelgeving blijft van toepassing op alle burgers en bedrijven van het VK. Dit betekent vrij verkeer van goederen en diensten.
Anderzijds breekt ongetwijfeld een tijdperk van onzekerheid aan. Het is koffiedik kijken wat de uitkomst van de exit-onderhandelingen tussen het VK en de EU zal zijn.

Fiscale impact van de Brexit

De fiscale gevolgen van de Brexit op het vlak van de directe belastingen zullen vooral voelbaar zijn voor de bepalingen die door richtlijnen worden geregeld om in een Europese context dubbele belasting te vermijden (Moeder-Dochterrichtlijn, Interest- en Royaltyrichtlijn, Fusierichtlijn).

Op btw-vlak zal door de Brexit de levering van goederen vanuit België naar het VK -en van het VK naar België- een uitvoer/invoertransactie worden met uitklarings- en inklaringsformaliteiten (incl. invoerrechten en invoer-btw). M.a.w. geen intracommunautaire levering/verwerving van goederen meer.

Als het Engelse bedrijfsleven de Europese fiscale voordelen wil behouden, kan het zijn hoofdkantoor verplaatsen naar een Europese lidstaat. Het is ook niet ondenkbaar dat het VK op termijn een nieuw belastingregime met een fiscaal gunstig vestigingsklimaat zal opstellen om buitenlandse investeerders naar zich toe te trekken.
Zonder op de zaken vooruit te lopen, zou het VK kunnen kiezen voor het EER-verdrag (Europese Economische Ruimte). Dit verdrag is vergelijkbaar met het EU-verdrag. Het EER-verdrag kent ook het recht op vrij verkeer van personen en kapitaal. Ook maatwerk waarbij afzonderlijke onderwerpen met de EU in aparte verdragen worden geregeld -zoals bij het Zwitsers model- is mogelijk.

Financiële impact van de Brexit

België is -na Nederland, Duitsland en Frankrijk- de belangrijkste handelspartner van Groot-Brittannië. Als uw bedrijf exporteert, kan het vertrek uit de EU zeker een impact hebben. Sinds de uitslag van het referendum is het Britse pond met 12% in waarde gedaald tegenover de euro. Alles wat de Britten invoeren, wordt dus 12% duurder. Mogelijk gevolg is dat ze minder gaan invoeren en zeker als de Belgische bedrijven hun prijzen niet aanpassen. Waarschijnlijk zal door de Brexit het aantal faillissementen in België in 2018 ongeveer 2,5% hoger uitvallen (bron: kredietverzekeraar Atradius).

Maar de Brexit biedt ook kansen voor Belgische bedrijven. Buitenlandse bedrijven met vrije toegang tot de Europese markt, zullen hun blik naar het Europese vasteland verleggen. België kan hiervan profiteren door een deel van deze investeringen naar zich toe te trekken.

Sociale impact van de Brexit

Burgers van de EU hebben een automatisch en onbeperkt recht om zich te verplaatsen en te werken in een andere lidstaat. Door de Brexit kunnen EU-werknemers aan dezelfde voorwaarden worden onderworpen als migrerende werknemers van buiten de EU. Werknemers uit het VK die in België willen werken, zullen over een geldige arbeidskaart of een verblijfsvergunning van lange duur moeten beschikken.

Eén ding is zeker. De toekomstige relatie tussen Europa en het VK ligt in de handen van de onderhandelaars. En die onderhandelingen kunnen lang aanslepen. Dit neemt niet weg dat we de ontwikkelingen op de voet moeten volgen en al kunnen nadenken over mogelijke strategieën.