Tarieven

Duidelijke afspraken maken goede vrienden

 

Samen met u bepalen wij ons ereloon voor :

boekhouding

belastingaangiftes

jaarrekening

notulen

rapporteringen

 

Deze erelonen zijn steeds gebaseerd op effectief gepresteerde uren. Duidelijke en correcte afspraken zijn immers in ieders belang ! Eventuele wijzigingen in tarieven en/of verhogingen van erelonen kunnen enkel in samenspraak met u als klant tot stand komen.

Alle bijkomende opdrachten en de daarmee gepaard gaande extra kosten, worden per opdracht en in onderling overleg bepaald.

Als starter kan u vrijblijvend en gratis een eerste verkennend gesprek vragen om uw behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen.